Vestiging bij u in de buurt?
  Nieuwsarchief Mijn Hamelink & Menue
30-06-2008
Factuurvereisten

Veel bedrijven besteden maar weinig aandacht aan het opstellen van een factuur. En dat terwijl dit juist ontzettend belangrijk is. Want een factuur moet aan een groot aantal eisen voldoen. Voldoet een factuur niet aan die eisen, dan loopt de ontvanger van de factuur het risico dat hij de door hem betaalde omzetbelasting (btw) niet mag terugvorderen. In de praktijk komt het dan ook regelmatig voor dat een inspecteur een naheffingsaanslag oplegt omdat een ontvangen factuur niet aan de vereisten voldoet.

Aan de hand van de checklist kunt u controleren of een ontvangen factuur volledig is. En uiteraard moeten ook uw eigen facturen aan deze eisen voldoen.

1. Factureringsplicht
Het is niet bij alle leveringen of diensten verplicht om een factuur op te stellen, dit is alleen het geval als de afnemer een andere ondernemer is. Bij leveringen aan particulieren geldt deze verplichting niet. Zonder factuur kunt/mag u de betaalde voorbelasting niet aftrekken. Dit is eenvoudig op te lossen door toch om een factuur te vragen. Ondernemers zijn verplicht een factuur uit te reiken als de afnemer hierom vraagt.

2. Dagtekening
Let bij het ontvangen van een factuur altijd goed op de dagtekening. Deze datum is van groot belang. Volgens de Wet op de Omzetbelasting moet een factuur worden uitgeschreven voor de 15e na de maand waarin de prestatie is verricht.

3. Factuurnummer
Elke factuur moet voorzien zijn van een factuurnummer. Er moet sprake zijn van een doorlopende nummering. Als in de verkoopadministratie een reeks factuurnummers ontbreekt, zal de Belastingdienst zich afvragen waar de ontbrekende factuurnummers zijn gebleven en wellicht fraude vermoeden.

4. NAW-gegevens
Een facturerende onderneming moet op de factuur een aantal gegevens vermelden: zijn eigen naam en adres (kantoor/winkel of plaats van waaruit hij zijn leveringen en diensten verricht, geen postbusnummer), naam en adres van de afnemer of evt. klantnummer.

5. Prestatie en prijs
De factuur aan de afnemer moet onderstaande informatie bevatten:
* datum waarop de prestatie is verricht;
* omschrijving van de prestatie;
* prijs exclusief BTW;
* het van toepassing zijnde tarief voor de BTW;
* het BTW-bedrag;
* eventueel verleende kortingen.

6. BTW-nummer
De leverancier moet altijd zijn eigen BTW-identificatienummer op de factuur vermelden. Als de afnemer gevestigd is in een andere EU-lidstaat, moet het BTW-nummer van de afnemer ook op de rekening staan. Dan wordt voldaan aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering en de leverancier hoeft dan geen BTW in rekening te brengen.

7. Overige gegevens
In sommige gevallen moet een factuur ook de volgende mededelingen bevatten:
- dat er sprake is van een verleggingsregeling
- dat de levering is vrijgesteld van omzetbelasting
- dat er sprake is van een intracommunautaire levering

8. Terugsturen
Als een factuur niet voldoet aan de bovenstaande eisen, of er bestaat twijfel, is het verstandig de factuur terug te sturen en te vragen om een correcte nota. Formeel heeft de afnemer geen recht op BTW-aftrek als niet wordt voldaan aan de factuurvereisten.

Terug naar het nieuwsarchief >>

 
login:
wachtwoord:
onthouden
Persoonlijke Informatie Pagina
Your Online Bookkeeping
 

 

Online Boekhouden
Digitaal dossier
Beveiliging

Code vergeten? klik hier

 
Klant aan het woord Zelfstandig? Kwaliteit
"Van jongs af aan was mijn wens om een eigen bedrijf te hebben. Lang heb ik niet begrepen waarom. Ruim 5 jaar ben ik niet meer op zoek naar het antwoord en geniet van de vrijheid als ondernemer. De achtergelaten zekerheden hebben plaats gemaakt voor een

Lees verder >>

Heeft u een zelfstandig administratiekantoor of heeft u plannen in die richting? Bezoek dan onze website:

startjeeigenadministratiekantoor.nl


Alle rechten voorbehouden